tirsdag 11. oktober 2011

Kikora


Da har høstsemesteret - del 2 startet, og idag hadde jeg første økt på Kikora med en av klassene mine.
Dette året har kommunen min gått over fra ClassFronter (CF) til It's Learning (ITL). Selv var jeg likegyldig, men jeg tror nok jeg blir gladere i ITL enn jeg var i CF.
Stort sett er jo slike LMS'er spunnet over samme lest, men så langt er det to funksjoner som trekker opp; "app'er" som Kikora kan integreres inn i platformen og karakterene jeg fører inn i ITL kan eksporteres.
Dette kan man også gjøre i CF, men det var vanskelig å få til av årsaker jeg ikke har oversikt over.

Uansett

Kikora er altså tilgjengelig direkte i ITL, slik at elevene kun trenger et sted å logge seg inn.
Hva er så Kikora, for dere som er enda ferskere enn meg.
Sjekk hjemmesiden for utførlig informasjon, her er min kortversjon:
Kikora er en database med et bredt og omfattende oppgavetilfang. I tillegg har de en relativt intelligent "motor" som fortløpende sjekker det du som oppgaveløser leverer.
På den måten kan jeg som lærer lettere se hvilke feil eleven gjør, hvor lang tid de har brukt på arbeidet, om de har sjekket fasit, om de har brukt hint og om de har klart selve oppgaven.
Det er også mulig å tildele lekser helt ned på personnivå, etter emne og i noen grad nivå.
Produktet bærer preg av å ha blitt utviklet i tett samarbeid med folk som er lærere og ønsker det samme som jeg ønsker meg av et slikt verktøy.

Alt dette er vel og bra, men ikke verdt noe om ikke elevene synes det fungerer.
Derfor var jeg litt spent på hvordan første økt skulle gå.
Dessverre gikk det mye tid bort til maskinvare som ikke fungerte som den skal, men det er helt vanlig.
PC'er i skolen er viktig, men det forsvinner mye tid her!

Elevene som idag går i norsk skole, er betraktelig mer digitale enn det vi var på samme aldre. De er vant til å kommunisere digitalt og de har effektive strategier for å finne ut hvordan ting virker. Derfor brukte jeg lite tid på å vise dem hav og hvordan. Jeg viste mest veien, gjorde noen stykker og lot dem jobbe i eget tempo resten av timen.
Bortsett fra innloggingsproblematikken, så opplevde jeg økta som meget produktiv:
- elevene fant for ut hvordan de skulle verktøyet og jobbet bra
-det oppstod mye læring i prosessen ved at jeg hjalp hver enkelt elev med selve det mattetekniske. De fikk oppgaver med innhold jeg ikke har gjennomgått med dem - det fungerte fint.
-de mest selvgående prøvde seg fram og lærte gjennom den effektive tilbakemeldingen som ligger i verktøyet
-jeg kunne gjennom rapporten se hvordan elevene hadde jobbet med nesten slik dokumentasjonsmengde at det er mulig å vurdere arbeidet med karakter.

Så til første møte å være, tegner dette meget lovende!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar