tirsdag 19. august 2014

Pedagogisk nyttår

Da jeg var på Sri Lanka i fjor, viste det seg at vi kom i forbindelse med feiringen av Hinduistisk nyttår.
Jeg har tidligere hørt om kinesisk nyttår og er klar over ulike tidsregningers eksistens.
Dette er fascinerende, og jeg nyter mitt nyttår, altså 31.12 hvert år, med de samme inkonsekvente tradisjoner som alle andre.
Men mitt liv har i alle år vært levd etter skoleruta:
-Min mor var lærer og dermed tilstede i alle mine ferier.
-Jeg hadde som elev fri når skolen var stengt.
-Som student hadde jeg vel enda mer fri enn den vanlige skoleruta
-Som lærer har jeg i 14 år fulgt skoleruta.

I et slikt liv blir kalendernyttår bare en kjedelig pause eller kjærkomment avbrekk.
Den dagen jeg derimot virkelig føler at de blanka arka behøves, fargestiftene lades og det flommer over av nye sjanser, muligheter og intensjoner - det er den dagen skolen starter.

Derfor vil jeg herved innføre "pedagogisk nyttår", en bevegelig helligdag, uten fri naturligvis, som hvert år faller på den dagen enhver lærers elever ankommer skolen.
Dagen bør feires med flagging, et bedre måltid ute med familien og løsslupne foreldre som sier ja til is eller unødvendige artikler i den til enhver foretrukne butikk hos familiens yngste.

Godt nytt(skole)år alle sammen!

onsdag 13. august 2014

Den digitale skolen

På twitter i dag ble denne artikkelen delt.
Kort oppsummert blir Marte Blikstad-Balas (MBB) sin forskning presentert og MBB har kommentert.
Funnene fra MBB sin forskning er skremmende: En av elevene sin aktivitet, registrert ved at eleven hadde et kamera på hodet i timen, viser at eleven faktisk ikke gjorde noe som helst skolearbeid i den aktuelle timen. Helt sjukt, for å bruke en aldersadekvat sjargong.

At det er mye databruk i skolen som ikke funker og som er faktisk kontraproduktivt, det er jeg enig i.
Grunnen er at "Den digitale trekanten" ikke er oppfylt. Skal bruk av digitale verktøy fungere, må alle tre elementene på bildet under være tilstede: Læreren må være kompetent. Med kompetent mener jeg også trygg.
Hardware må også være tilstede. Det er umulig å drive god digital skole med maskiner som er trege og uforutsigbare - eller tomme for strøm.
Siste i trekanten kommer software. Selv med en kompetent lærer og god maskin, så må programmet eller innholdet være på plass.
Min påstand er ganske enkelt at i de fleste klasserom i norsk skole i dag, så er en av disse digitale pilarene ikke tilstede.

Foregående skoleår var første gang jeg virkelig kunne kjenne på at alle tre pilarene var tilstede.
Jeg er trygg, og kanskje, kompetent nok i bruk av digitale verktøy - alle elevene hadde hver sin iPad - tilfanget av spennende verktøy begynner å likne noe.
Først etter 14 år i skolen kan jeg begynne å utforske hva som kreves av meg for å møte de kravene samfunnet kommer til å stille til de som i dag er mine elever.
Det blir da helt feil å samle inn telefonen, stenge nettet eller på andre måter strupe elevenes tilgang til den digitale verden utenfor skolen.

Jeg vet at ambisjonen er hårete og komplett umulig, men jeg må ha den holdningen:
Mister jeg elevene til sosiale medier eller digitale leketøy, så må jeg ha som mål å gjøre meg mer interessant enn fristelsene de blir utsatt for.
Jeg oppfordrer deg til å prøve det samme...