fredag 17. oktober 2014

Finnes den digitalt innfødte eleven?

For en drøy uke siden fikk hele 8. trinnet ved min skole utdelt hver sin iPad.
Etter erfaringene min fra forrige skoleår, var dette noe jeg så frem til med glede.
Som en av pilotlærerne, faller en del av ansvaret for å få oppsettet til å fungere på meg.
Det er morsomt, men samtidig krevende på tidvis uventede måter.

De 4 siste undervisningstimene mine har alle i stor grad vært preget av prosessen med å få logget på, laget kontoer, finne informasjon, laste ned - generelt orientere seg i det læringslandskapet jeg prøver å skape i mitt heldigitale klasserom.

Etter å ha drevet denne prosessen i to klasser, så vil jeg si at ryktene om den digitalt innfødte elev er sterkt overdrevet...!
Jeg hører gjennom andre kanaler og kilder at vi lærere må slippe til elevens på grunn av deres innfødte kompetanse på det digitale generelt.
Eh...nei, det må vi ikke.

Mine to 8. klasser er knapt gode på det man ville forvente; type Facebook og sosiale medier.
Faktisk er det flere av dem som er helt ukjente med å forholde seg til mail, og flere hadde ikke en egen adresse jeg kunne ta utgangspunkt i.
I seg selv ikke et problem eller et krav, men jeg trodde det ville være flere som skulle ha det.

Videre lider samtlige elever av lesevegring og akkutt trykkofobi hver gang det kommer en knapp.
87,5% av de gangene elevene har fått opp en dialogboks eller valgmulighet, så har de strukket handa i været. i 90% av disse tilfellene har svaret stått i boksen eller vært mulig å finne ut av ved å se/lese.
Dette fenomenet kjenner jeg igjen fra min tid som ikt-ansvarlig med ansvar for å hjelpe kolleger. Det er med andre ord kjente symptomer på digital usikkerhet.

Det gjør meg ingenting, da det jo er jobben min å lære opp elevene i nettopp dette.
Poenget mitt med dette innlegget er å belyse at det som kanskje er den gjengse oppfatningen om elevers digitale suverenitet i forhold til læreren, overhodet ikke stemmer.