torsdag 10. april 2014

Vurdering for læring

Hvordan står det til med din læringsavdekkingskompetanse?
Uttrykket stammer fra KOM-rapporten fra 2002, skrevet av Mogens Niss og Tomas Jensen (hele rapporten her eller matematikksenteret sin forkortede versjon her)
Kort gjengitt defineres 8 unike kompetanser i matematikk, samt 6 kompetanser for lærere.
Jeg ble presentert for rapporten og dens 8 kompetanser for ca. 3 år siden, og opplevde dem da som en befrielse. I min famling etter fundament for min endrede undervisning, så fikk jeg her lettfattelig teori som støttet min praksis.
Kompetansene som sådan er anerkjente og du finner dem igjen i eksisterende læreplan, men det er en viktig forskjell i at hver kompetanse ikke kan fragmenteres inn i, og dermed dekkes, av de andre.
Jeg har siden første møte jaktet på ulike måter å vurdere min elever på - i hver kompetanse.
Det har vært. og er, et spennende arbeid. Men å si at jeg har landet et arsenal av vurderingsuttrykk kategorisert etter kompetanser, er feil.
Men jeg har hevet blikket, og jeg har skapt et videre vurderingsuttrykk - og det er kanskje essensen i hva som bør være din neste endringsambisjon.

En av de 6 lærerkompetansene er altså læringsavdekkingskompetanse.
Hvor god er du til å avdekke at læring faktisk har skjedd?
Hvor god er den læringen du mener å ha avdekket?
Hvilken validitet har den læringen, utenom skolen eller på akkurat det gjeldende vurderingsuttrykket?
I hvor stor grad er den avdekkede læringen en følge av deltakelse - eller av tilegning?

Har du noen gode svar?
Jeg utfordrer deg, men den siste kompetansen profesjonell endringskompetanse som argument, til å kjapt telle over hvilke typer vurderinger du har gitt elevene dine det siste året.
Antall, sjanger, opphav, grad av tilbakemelding, tid fra prøven gitt til retting gjort, grad av egenvurdering for elev osv.

For meg handler det kort om følgende spørsmål stilt til diverse klasser angående prøver:
Har du (elev) noengang hatt en skriftlig matteprøve der du ikke har gjort noen slurvefeil?
Har du opplevd å faktisk forstå oppgaven du gjorde feil når du får prøven tilbake, med fasit?
Føler du at du får vist ditt faktiske nivå på skriftlige prøven?
Uten unntak har elevene svart henholdsvis nei, ja og nei.
De gjør alltid slurvefeil, de fleste vil oppleve at noen faller på plass når de ser fasiten og ingen av dem har et genuint positivt mestringsforhold til prøveformen.

Min oppfordring og utfordring til deg er å utforske et vurderingsuttrykk der du samhandler med eleven - med andre ord at du vurderer i timen. Ikke hver time eller ikke alle elevene på en gang, men forsøk deg på en endring.
Blir du nysgjerrig - ta kontakt, jeg har flere forslag du kan prøve.
Blir du provosert - ta kontakt, jeg diskuterer dette gjerne.

Når det gjelder de 8 kompetansene.
Det teoretiske grunnlagsmaterialet for PISA omtaler et mer eller mindre identisk sett kompetanser.
Så hvis du trenger et argument ovenfor foreldre, ledelse eller skeptiske kolleger, er svaret ditt: "min endring er for å undervise mer etter PISA og OECD sine intensjoner"