onsdag 13. mars 2013

En gjennomgang...

Når lærer en elev hva?
Noe av det jeg bruker mest tid på i min planlegging, er å lete etter alternative måter å skape opplevelse av læring og mestring på.
Ikke fordi alt skal være alternativt, men fordi jeg stadig får bekreftelser på at alternative perspektiv og vinklinger er motiverende og dermed mer lærerikt.

Min eldste datter satt her om dagen med sine lekser i matte, forøvrig gitt av meg - hennes lærer og far.
Hun slet med oppgaver i brøk og hadde ventet med leksene til hun kunne få hjelp av meg.
Vi satte oss ned og jobbet. Selve denne økta var positiv og hun jobbet bra. Da vi var ferdige, bladde jeg litt videre for å få henne til å vurdere hva hun syntes om de neste sidene i heftet.
(Heftet det er snakk om finner du her)
De neste sidene synes hun ser greie ut, noe som jo igjen er en positiv opplevelse.
Så blar vi opp på en side med et kryssord.
Dette er bygget opp slik at du får ulike regnestykker som skal løses ved hjelp av kalkulator, svaret du får gir ord når du snur kalkulatoren opp ned.
Noe ved oppgaven fenger min datter og hun spør om hun kan gjøre denne også.
Svaret er selvsagt ja. Hun setter i gang og blir sittende rundt 20 minutter ekstra. I løpet av denne tiden merker jeg meg økt trygghet på kalkultatorbruk, hun evner å lese tallene på kalkulatoren uten å snu den, hun får øving i å lese tabell, jobbe med å finne koordinater, kortidsminnetrening i overføring av skrevet tall til kalkulatoren og sikkert mer.
Denne økta med lekser er den mest gylne vi har hatt på lang tid og gledet meg langt inn i ryggmargen.

Min påstand er så, at denne eleven - min datter som gjør lekser i dette tilfellet - hadde mer utbytte av den oppgaven med mattekryssord, enn hun ville hatt av en mer vanlig lekse med oppgaveløsing.
Og dermed fortsetter min jakt på alternative vinklinger, slik jeg skisserte i innledningen.

Dette er måter jeg har jobbet på, med stikkord på hva jeg mener klassen får øvd på.
Jeg sier ikke at de alternative tilnærmingene skal overta for å gjøre oppgaver, men de skal avlaste, utfylle og forsterke.


Spillinstruksjon
Min tanke er at å lære seg et spill ved hjelp av instruksjonen er veldig likt den tankeprosessen som foregår når man skal skjønne oppgaven ut fra et tekststykke. Man må skjønne innholdet og oversette det til handling.
Sjakk
For nybegynnere kommer instruksjonslæringen inn. I tillegg elementer som planlegging (strategien), strukturering og oversikt (hva skjer hvis jeg flytter dit), sammenhenger og konsekvens, orientering i planet/koordinater.
Alle punktene viktige elementer i arbeid med matematikk
Kortspill
Igjen – instruksjon
I tillegg forståelsen for at noe er mer verdt enn andre ting, at et kort kan ha ulike funksjoner basert på plassering, struktur og oversikt
Bondebridge
Å kunne vurdere verdien av sin egen hånd, sannsynlighet for at man sitter med et bra kort, vurdere når man bør spille trumf.
Yatzy
Hoderegning – blir aldri for mye.
Kabaler
Alle typer
Casino
Hoderegning, ulik funksjon etter plassering, strategi
Ulike versjoner av krig
Hoderegning og strategi
Dokumentasjon av puls i gymtime
Hoderegning - under vanskelige forhold, praktisk bruk av matte
Tegning i Geogebra
Tidlig innlæring av viktig verktøy, prøving og feiling, digital kompetanse, grlf
Dragonbox
Fordi det er en genial måte å jobbe/lære matte/algebra/likninger på
Mattekonge
Ikke så subtilt som Dragonbox, men fenger elevene. Får øvd mye på kort tid, lett å repetere
Div tallfølger, gjerne på nett
Enten som frivillig oppgave, klasseoppgave eller annet. Viktig å øve opp evnen til problemløsning, og troen på at man kan løse problemer.
Sudoku
Logikk, struktur og lek med tall
Andre varianter som likner Sudoku
Kenken på matematikk.org
Mange interaktive spill – det meste på matematikk.org
Lett tilgjengelig, enkel motivering gjennom å mestre nivåer
Veiledet utforsking
Finne mønstre i figurer, enten tegnet/med fyrstikker/annet, la dem jobbe/tenke/undre/utforske – gi veiledning etter hvert og løft dem fram til eksempelvis Eulers polyederformel. Rett og slett et vanvittig kick når det funker. Heller ikke krevende…
Gangetabellen/deletabellen
Har et kvadrat med alle stykkene skrevet opp på trykkblokker, kan gjøres på ark.
På tid, skriver opp tidene og forsøker å forbedre.
Vise at det finnes ulike veier til svaret, mest i ganging for min del
Scott Flansburg sier han kan 25 måter å multiplisere på – jeg kan 7. Lærer bort de 4 som funker best. Slår alltid godt an.
Ingen prøver
Mindre stressa elever, lærer med bedre tid – og læringen er like stor.
Prøver…
Punktet over er en sannhet med modifikasjoner.
Poenget er at vurdering aldri skal oppleves om endelig før standpunkt er satt i 10.klasse.
Prøvene jeg gir elevene gis tilbake påfølgende mattetime. Da har jeg scannet gjennom for å danne meg et bilde – men altså ikke rettet.
Prøven leveres tilbake med en føringsfasit og egenvurderingsskjema.
Bretting, klipping og liming
Hexaflexagon og papirfly, for eksempel
Grlf, geometri, logikk, motorikk
Sprellemenn
Geometri, klipp og lim, motorikk, geogebra
Omvendt undervisning/Flippa klasserom/flipped Classroom
Elevene ser på teori hjemme, på video laget av lærer eller linket av lærer, gjør selve arbeidet på skolen.


Punktene over er en oppsummering og gjennomgang av hva jeg har gjort, laget for meg og mitt arbeid.
Blir du nysgjerrig, så sjekk bloggen om jeg har skrevet om det - eller ta kontakt.