tirsdag 18. oktober 2011

Kryssmultiplikasjon, en fjerde metode

Å multiplisere på den vanlige måten er jo bare snakk om et oppsett for å huske hvilke tall som skal hvor. De fleste av oss kan ikke si så mye om hva vi faktisk gjør, men mange kan gjennomføre algoritmen og komme fram til rett svar.

Her er den fjerde metoden;

1)   45 x 67

2) Multipliser enerene med hverandre; 5 x 7 = 35 første steg i metoden er gjennomført og det siste sifferet i svaret er funnet = 5

2b) Husk å ta med 3 fra dette første svaret videre til neste steg, en såkalt tierovergang

3)  Multipliser tier med ener og ener med tier, legg sammen svarene og legg til 3 fra forrige steg
     4 x 7 + 5 x 6 + 3 (fra forrige steg) = 28 + 30 + 3 = 61 Vi har nå funnet neste siffer i svaret, nemlig 1.
     I tillegg har vi fått et nytt tall som vi tar med oss videre, nemlig 6

4)  Multipliser tierne med hverandre og legg til tierovergang fra forrige steg: 4 x 6 + 6 = 24 + 6 = 30

5)  Sett sammen tallene vi har funnet: 3015, som er svaret

*) Siste siffer fikk vi i steg 1 (5), nest siste siffer i steg 2 (1) og de to første sifrene er svaret i sted 4 (30)

Fortsatt kan jeg bare fem, men de fem jeg kan liker jeg meget godt.

Denne siste metoden kan nok oppfattes som forvirrende, men det er snakk om å strukturere informasjonen man får underveis. Jeg og kollega drodlet rundt det idag og kollega laget følgende utkast til strukturerende oppsett:

Vi ble egentlig flirfulle, for dette er omtrent eksakt hva vi tenkte oss - men vi erkjenner at det kan virke mot sin hensikt hos elevene. Vi jobber med å lage noe som er det samme, men som faktisk framstår som ryddig. Likefullt skal elevene få prøve seg på med denne.

2 kommentarer:

 1. Jeg ser at de fleste multiplikasjonsmetodene dine er basert på 10-tallssystemet. Her er en som er basert 2-tallssystemet.

  Eksempel:
  19x13

  Det ene tallet deler man på to (stryk det etter kommaet), det andre ganger man med to. Til du ender på 1. Du får to kolonner med tall

  19 13
  9 26
  4 52
  2 104
  1 208

  Rader med liketall i venstre kolonne strykes, så legger du sammen tallene i høyre kolonne:
  13+26+208 = 247

  SvarSlett
 2. hahahah, dette var lættis ass! S§pa!

  SvarSlett