onsdag 12. oktober 2011

Kikora - første titt på rapporten

Da har jeg hatt gjennomgang med begge klassene mine om hvordan vi skal bruke Kikora.
Foreløpig har jeg gitt dem to kurs, egentlig helt ukritisk, som de skal jobbe med denne uka.
Med ukritisk mener jeg at jeg ikke har regnet gjennom oppgavene selv, men kun har valgt ut ifra tittel - da denne skal passe det vi har gjort så langt.

Følgende sitter jeg igjen med etter å ha skummet rapporten;
- hvor mange oppgaver har eleven løst totalt
- hvor mange oppgaver på hvert nivå (differensiert i A, B og C)
- hvor mange linjer har eleven brukt på å løse oppgavene
- hvor mangen linjer eleven har svart feil i
- hvor mange hint har eleven kikket på i arbeidet
- hvor mange løsningsforslag har eleven tittet på
- hvor lang tid har eleven brukt

Jeg får altså inn informasjon i real-time med 7 ulike parametre som alle sier noe om innsatsen til eleven, hvor selvstendig de har arbeidet, hvor mange forsøk de har gjort, hvilke feil de har gjort osv.
Det er rett og slett en gullgruve!

Samtidig opplever jeg i prosessen at jeg får satt meg ned med elevene og hjulpet dem ordentlig - selv i klasseromssituasjonen. Tidligere digitale verktøy jeg har benyttet, både i matematikk og andre fag, har ikke klart å ivareta behovet for at elevene skal kunne få hjelp inne i verktøyet.
Det er tidlig, jeg har brukt Kikora i 2 dager, men jeg har klokketro på at dette kommer til å bedre min undervisning og mulighet til å hjelpe elevene med å bli flinkere i faget matematikk.

Jeg er ikke sikker på om elevene er like entusiastiske som jeg er, men de var på sedvanlig ungdomsvis moderat begeistrert.

To be continued...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar