fredag 9. september 2011

Loop på begreper

Har idag gjennomført en begrepsloop i den andre av to klasser. Kort skissert er konseptet at elevene har et kort foran seg med et begrep (produkt) og en beskrivelse (ledd er ordet man bruker om tallene i en addisjons eller subtraksjonsstykke. ledd + ledd - ledd = sum / 5 + 6 - 7 = 4). Man begynner et sted med at en elev leser opp sitt begrep og den som har beskrivelsen som passer til leser opp denne.
For å sikre at alle er noenlunde aktive i prosessen, så skriver alle opp begrepene og gjør en kort refleksjon rundt hvorvidt de kjente begrepet på forhånd, lærte litt, er usikre eller ikke skjønte noenting.

Jeg har nå gjennomført denne ene loop'en to ganger i to ulike klasser. Begge timene har vært tunge å drive framover, elevene har etterhvert blitt ganske blasse i øynene og det har vært proporsjonal økning i gjespefrekvens mot antall ord og beskrivelser som har blitt gjennomgått.

Fortsatt er jeg usikker på om opplegget er for treigt, eller om det er startvansker i forbindelse med at metodikken er relativt ny for elevene og at det krever mer øving for at det skal fungere.
Mange gode opplegg og tanker om undervisning har blitt forkastet fordi man som lærer ikke tørr å bruke lang tid eller at elevene kjeder seg. Jeg skal med andre ord ikke gi denne loop'en opp riktig ennå.
Den skal gjennomføres flere ganger, for å sikre repetisjon, og jeg skal lage nye varianter med mindre tekst.
I oppsummeringen var det iallefall en god håndfull, opp mot ti elever, som gav uttrykk for at det ikke hadde vært helt bortkastet.

Noe av utfordringen jeg kjenner på, er at dette går på akkord med ønsket om å være en underholdende lærer. Samtidig er jeg sikker på at man må være kjedelig/langsom innimellom nettopp for å bli verdsatt de gangene man lager opplegg som er mer raske i formen. Det er nok dessverre slik at all læring ikke kan være morsom...

Det som er helt sikkert, er at investeringen i å lære elevene bregreper, eller fremmedspråket matte, er meget viktig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar