torsdag 8. september 2011

Ambisjonen; hvem, hva, hvorfor og hvordan

Jeg har nettopp startet mitt 11 år som lærer i ungdomsskolen. Forrige skoleår hadde jeg gleden av å være student ved siden av jobben; 30 studiepoeng matematikk ved Høyskolen i Oslo. Studiet var lærerikt og jeg kom ut av det med økt refleksjon og motivasjon.
 Mer om studiet seinere...

Kort oppsummert; jeg har dette skoleåret startet med 2 nye 8.klasser i matematikk og har ambisjoner om å ha en helt ny tilnærming til faget. Studieåret gav meg mye innsikt i hva jeg bør gjøre annerledes, samt et ønske om å skape en undervisning som på lang sikt skaper elever som er glade i faget og som er nysgjerrige på å lære mer.

Derfor har jeg startet undervisningen dette året som et slags dogme-prosjekt. Da både kameraføring og lyssetting allerede er dårlig i skolen, så kan jeg konsentrere meg om andre dogmer...

1) Elevene skal undre seg fram til svaret
2) Det skal være gøy. Ikke "ha, ha"-gøy, men løsrevet fra bok og tavlepredikering
3) Elevene skal ikke bruke skolens innkjøpte lærebok hele første semester
4) Læringen skal oppnås gjennom å ha gjort erfaringer spom gjør at eleven vil finne ut hvordan det henger sammen eller hva som er svaret
5) Elevene skal lære annerledes strategier for hvordan de skal og kan tenke om faget matematikk
6) Matematikk er et fremmedspråk - vokabular er viktig

Så langt har jeg brukt stoff fra Scott Flansburg, Håvard Tjora og GetSmart-kortene.
Etterhvert skal jeg legge ut referater fra det jeg gjør i timene, både med opplegg - et kort referat og en analyse av hva som fungerte eller ikke fungerte.

Turen har startet - heng deg på!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar