torsdag 15. september 2011

Jeg vil ikke ikke ha pizza...

...viste seg å være forløsende i dagens undervisning da jeg snakket om fortegnsendringer.
For deg som lurer, så skal det være relaitetsorienteringen av en situasjon der du har to negative fortegn, som blir pluss - altså at du har lyst på pizza.
Det var ikke noen planlagt eksemplifisering, og jeg tror jeg gjør rett i å kildehenvise til min kollega som hadde hatt samme opplegg noen timer før refererte hvordan det hadde gått.
Den samme kollegaen satte meg på sporet av at A-gjengen og B-gjengen ikke henger sammen, noe som nesten funker som metafor i samme undervisning.
En frustrasjon jeg støtte på idag, har med oppgaver å gjøre.
Når man er i en innlæringsprosess, så er det gjerne slik at lærer gjennomgår og at elevene etterpå øver seg på det de har fått høre.
Det er nettopp i overgangen mellom gjennomgang og oppgaveløsing at prosessens virkelig svake punkt oppstår. Da har elevene en enorm mengde strategier for å ikke begynne på noe de tror de ikke får til eller skjønner. I denne overgangsfasen er det essensielt at man er tydelig, avledende eller genial - gjerne alle tre i kombinasjon.
I dag feilet jeg og flertallet i klassen kom seg ikke igang, selv om de i utgangspunktet bare skulle tegne opp noen streker...se forøvrig innlegget om kinesisk multiplikasjon.

Selv stilt ovenfor en såpass enkel oppgave, så velger flertallet å ikke sette igang.
Det stor spørsmålet er selvsagt hvorfor?
Det store svaret har jeg ikke, men jeg er på aktiv leting.
I dette tilfellet løsner det etterhvert for mange av elevene, og hovedproblemet med dagens time er at jeg ikke rekker å sitte lenge nok hos hver elev for å få dem på sporet.
Dessverre er ikke elevene godt nok trent i strategier for hva de skal gjøre når de står fast, og som regel stopper det helt opp.

Faktisk så tror jeg at jeg skal gjøre følgende;
Heller enn å sitter her å skrive om hvor frustrende det er, så skal jeg avslutte dette innlegget og heller bruke tid på en sjekkliste for elever. En sjekkliste som de kan se på når det støter på problemer underveis i en mattetime.
Hvis den blir bra, så kommer den selvsagt ut her..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar