fredag 27. desember 2013

Hva tror jeg på?

Mine 10 bud:

1) Vis meg hva du har tenkt
Til vanlig kalles dette som oftest for føring. Poenget med omformlueringen er å gi elevene frihet til å uttrykke tankene sine slik de selv forstår dem. Da kan jeg i prosessen med veiledning gi eksempler på hva de kan gjøre annerledes, basert på noe de selv eier

2) Jeg leter ikke etter svaret
Konvensjonen er to streker under svaret, og det er målet å få alle elevene dit. Men på veien nekter jeg å ikke gi full pott på matematisk innhold. Så lenge jeg slipper å lete etter svaret, så er svaret godt nok.
En elev tegnet blomster rundt hvert eneste svar en gang - aldri vært så enkelt å finne dem.

3) Du må gjøre feil
Det er underlig å observere de fleste av mine elever i matematikk. Møter de på en oppgave som de ikke umiddelbart har en strategi for å løse, så stopper de opp og rekker hånda i været.
Da må jeg som lærer gjette på hva du ikke forståt og prosessen tar lengre tid. Prøv, og gjør feil - da kan jeg se på hva du har tenkt og basere min hjelp på det

4) Alle veier er gode veier
Jeg kan ikke alle veier fram til et riktig svar. Har du fått riktig svar slev om jeg ikke ville gjort på din måte, så er svaret bra nok. Men du må kunne si noe om hva du har tenkt. Det holder ikke å si at man bare tenkte på det.

5) Du kan ikke alt
Selvsagt kan du ikke det, kjære kollega. Hvis du ikke tør gjøre noe før du kan det, så blir du hengende etter. Jeg lager ofte opplegg der jeg ikke helt vet hva som kommer til å skje.

6) Variasjon i vurdering, metoder og ressurser
Å kunne matematikk er så mye mer enn å svare riktig på spørsmål på en skriftlig prøve. Jeg nekter å la meg binde av redselen for resultatet på eksamen. Jeg vurderer skriftlig, muntlig, på spill, på klipp & lim og alt som viser kompetanse.

Lærer må snakke mindre og elevene mer. Jeg bruker tavla fortsatt, men nesten aldri i starten av timen. Den gode utforskingen krever tålmodighet og at elevene blir frustrerte. Gjør det du har lyst til i timene - du er sjefen

En ressurs funker for en elev, men kanskje ikke for den neste. Variasjon i lay-out, språk og vinkling er viktig.

7) Del
Å dele med andre kan gi gode korrektiv på hvordan det du gjør ser ut for andre.
Min erfaring er at andres opplegg er glimrende utgangspunkt for å få egne ideer. Jeg bruker sjelden andres opplegg i sin opprinnelige form - noe jeg tror gjelder veldig mange.

8) Ta ansvar
Du kan bare endre deg selv, din praksis og dine holdninger. Går et opplegg feil, så kunne du sikkert gjort noe annerledes. Er klassen urolig - hva kunne du gjort annerledes for at de ikke skulle blitt det osv. Aksel Lund Svindal sier han må bli litt bedre hver dag for å bli best - jeg som lærer må tenke på samme måte.

9) Kutt lærebok
Jeg opplever at undervisning basert på en lærebok ødelegger dynamikken og gjør meg som lærer stiv og rigid. Sjansen for at læreboka ikke treffer fletallet i klassen er meget stor.

10) Forventningene skal være høye
Når jeg som lærer treffer med opplegget, så er det ingen grenser for hva som kan oppstå av forståelse og mestring. Ikke vær redd for å lære elevene for mye, det er i så fall et luksusproblem for den neste læreren.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar