fredag 6. desember 2013

Praktisk oppgave på lange prøver

Etter tips fra en kollega, så har vi lagt inn en praktisk oppgave på de lengre prøvene mot slutten av semesteret. Klassene som hadde prøven i dag, ble tatt ut til et annet rom for litt klipp og lim.
De skulle klippe ut fra en mal med tetraeder eller oktaeder, lime figuren sammen og se etter sammenheng mellom sider, hjørner og kanter.
I tillegg skulle de se for seg en tredje figur, en kube, og skrive inn i tabell.
Tilbakemeldingen fra elevene var god, til og med en forelder har rukket å melde tilbake positiv opplevelse for sitt barn.
Oppbruddet og den lille forskjellen i oppgaveform kan umulig skade...


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar