søndag 13. januar 2013

Sprellemann

I fire timer har 2. til 7. klasse jobbet sammen om å lage sprellemenn.
Ideen fant jeg her, på naturfag.no
Det faglige grunnlaget for oppgaven er godt forklart på siden jeg linker til rett over, sammen med en skisse til delene du trenger og en oversikt over ulike geometriske figurer man kan bruke.

Jeg lot elevene velge å bruke skissen, eller designe sin egen sprellemann som de kunne tegne i Geogebra. 
På bildet under seg du skissen øverst til høyre, med hvit bakgrunn.

I løpet av de to øktene vi har brukt på arbeidet, så er det mange interessante observasjoner man gjør, både faglige relevante, og sosialt spennende.

De viktigste punktene jeg mener elevene sitter igjen med, er:
- god øvelse i å følge en oppskrift, der man må tilpasse til eget design
- spennende trening å forstå hvordan de ulike delene må settes sammen for at de faktisk skal sprelle.
- å være kreativ; ønsket om å lage noe eget, men å ikke klare å komme på hva/hvordan
- klippe, lime, sage, male, klype, tegne, laminere, printe, lagre, rydde, pusse, henge, hjelpe osv - mange grunnleggende ferdigheter
- Erfaringsdeling; elever som hadde kommet lengre enn andre kunne vise hva de hadde gjort. Ved ett tilfelle ble 2.klassingen ekspert og kunne hjelpe elever på høyere trinn
- Positiv og morsom jobbing med Geogebra - man kan aldri begynne for tidlig med slike programmer.
- Naturlig bruk av navn på geometriske figurer

En morsom aktivitet som jeg absolutt skal legge inn i porteføljen og bruke igjen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar