torsdag 10. januar 2013

Høring om muntlig eksamen

Følgende høring ble publisert på udir.no torsdag 10.01.14

Jeg får alltid en viss prestasjonsangst når jeg skal lese slike høringer, stortingsmeldinger, læreplaner, forskrifter eller annet i samme formelle sjanger.
Forstår jeg det, egentlig? som en konsekvens av samme usikkerhet, så blir jeg redd for å mene noe; det kan jo hende jeg har misforstått...

Sånt sett var jo denne høringsteksten ikke av verste slag...tror jeg.

Her er de fire punktene som er konkretiseringen av hva de foreslår:

 • Den lokale handlingsfriheten fjernes når det gjelder om muntlig eksamen skal gjennomføres med eller uten forberedelsedel .
 • Det innføres to modeller for lokalt gitt muntlig eksamen:
  - Modell A) Eksamen gjennomføres uten forberedelsedel for alle. Elevene får beskjed om eksamenstrekk og melding om fag senest 48 timer før eksamen.
  - Modell B) Eksamen gjennomføres med forberedelsedel for alle. Elevene får beskjed om eksamenstrekk og melding om fag senest 48 timer før eksamen. I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt.
  For alternativ B begrenses forberedelsestiden til 24 timer, og det nedfelles et forbud mot å gjennomføre lokalt gitt muntlig eksamen på mandager.
 • Bruk av hjelpemidler, inkludert kandidatens egne notater, er ikke tillatt under eksamen.
 • Eksamenstiden skal ikke brukes til å holde en presentasjon som eleven har laget i forkant


Ad pkt 1: De fjerner valgfriheten om hvorvidt det skal være en forberedelsesdel eller ikke, men innfører to løsninger - en med forberedelse og en uten. Resultatet er vel at det blir mye av det samme?

Ad punkt 2: Modell A er slik det var før, du får beskjed om faget du skal prøves i og stiller opp til angitt tid to døgn seinere - forhåpentligvis klokere, men uten å vite emne eller oppgave. 

Modell B er med forberedelse, dog begrenset til 24 timer, og det innføres forbud mot bonustid i form av helger. Lykke til med det siste sånn rent logistikk-messig.
Det er fortsatt ullent hvilken form for forberedelse det er snakk om; får kandidaten vite oppgave, eller kun emne, opprettholdes ordningen med spissing osv?

Jeg liker forberedelsesmulighetene og har erfart at det oppstår vanvittige mengder læring nettopp i løpet av forberedelsestiden. For meg er det likegyldig når læringen oppstår, og hvis en elev først forstår Pytagoras dagen før eksamen, så har læringen uansett oppstått. 
Innføringen av modell A, og tildels B, vil medføre elever som i større grad bruker energi på å ikke vite hva de skal øve på, da det blir veldig omfattende. Dette kommer de selvfølgelig til å oppleve seinere i livet også, men min erfaring er at det vil ødelegge for mye fin læring. 
Å endre det for 10.trinn vil bli litt sånn "det bygger karakter"-argumentasjon, eller i disse tider;"de må ta seg sammen"

Ad punkt 3: Dette er, for å si det folkelig, helt på trynet! Hvor mange mennesker, i alle yrker, vil gjennomføre et kurs, en forelesning, en undervisningssituasjon, et framlegg, en introduksjon, en presentasjon, eller annet - uten noen form for notater? 
Min påstand er ingen.
Til alle mine timer, mine forelesninger og kurs har jeg notater. Kvaliteten på økta jeg har, avhenger av hvor god jeg er til å bruke notatene. Å forvente at elever på 10.trinn først skal lese på "alt", for deretter å føre en vettug samtale uten å ha notater med seg...vel, det viser liten erfaring fra felten.
Jeg har vært sensor i alle mine 12 år som lærer i ungdomsskolen. Det er spennende, utfordrende og krevende - og dette forslaget vil nok ikke gjøre det noe enklere.
Elever som stiller med notater og er totalt avhengig av disse, blir trukket for dette i nårværende ordning. I noen tilfeller meget strengt også. Klargjør heller det, enn å fjerne muligheten for notater.

Ad punkt 4: Dette er jeg enig i, og dagens ordning har etter min forståelse fjernet den muligheten allerede. I dag har eleven en 5 minutters bolk til rådighet som de selv styrer over. Deretter er det mer fri utspørring/samtale.
Jeg er i prinsippet helt enig i at elevene ikke skal bruke hele sin tilmålte tid til en forberedt presentasjon -  men denne muligheten forsvant ved forrige endring.

Kort oppsummert: en endring til det verre som ved første øyekast ikke er laget av noen som jobber i skolen, det mangler i alle fall forankring i virkeligheten.


2 kommentarer:

 1. Hei Simen,
  Som ofte: spennende lesing! :-)

  Ett spørsmål: Hva mener du med "ved forrige endring"? Er det en kommunal endring du refererer til? mange steder i landet er det fremdeles anledning til å holde en presentasjon som en del av samtaletiden - og mer enn 5 minutter. Jeg har sett retningslinjer av typen "maks halvparten av prøvetiden" og "maks en tredjedel" f eks.

  tarjei

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk!
   Det er selvsagt mulig, og kanskje sannsynlig, at forrige endring faktisk kun gjaldt/gjelder bærum kommune. Jeg trodde dog det var den sentrale retningslinjen jeg henviste til, og at BK i stor grad fulgte denne:
   - 30 minutter prøvetid
   - 1 time forberedelse der eleven får en "spissing"
   - 48 timers forberedelse på emne/tema

   30 minutter inneholder:
   -5 minutter som eleven bestemmer over, muligheter for forberedt presentasjon
   -15-20 minutter til spissingen
   -5-10 minutter til utspørring, også fra andre emner oppgitt på faglærerrapporten
   Jeg opplevde som eksaminator og sensor at denne endringen fungerte greit og for mange lærere og elever var den tydeligere enn foregående praksis.
   En fallgruve var der elevene hadde vært flinke og heldige i forberedelsen og laget en forberedelse som var til forveksling lik et svar på spissingen.
   Da stod de plutselig der etter sine forberedte minutter og skulle svare på det de egentlig hadde svart på.
   Svarte jeg deg nå?

   Slett