torsdag 31. januar 2013

Overflødig?

Her sitter jeg, midt i en mattetime, og har ingenting å gjøre.
Rundt meg sitter klassen min, jobbende, alle med ulike ting. En sjelden gang blir jeg tilkalt for å hjelpe eller veilede, klienten takker for hjelpen og føyser meg videre.
Det er nesten så jeg lurer på hva jeg gjør her.
Hva er det egentlig jeg gjør?
Akkurat nå, så nyter jeg fruktene av å ha truffet alle elevene på akkurat riktig sted på akkurat riktig tidspunkt.
Det skjer svært sjelden, og det er lov å nyte det når det skjer.
Noe som får meg til å erkjenne et paradoks i en lærers hverdag:
Jo flinkere jeg er som lærer, som mer overflødig blir jeg

Når jeg treffer eleven med oppgaver som er midt i flytsonen, så klarer eleven seg selv
Når jeg finner oppgaver som både er krevende og motiverende, så klarer eleven seg selv
Når jeg klarer å skape nysgjerrighet, så klarer eleven seg selv
Når jeg har skapt tydelige rammer og forventninger, så klarer eleven seg selv
Når jeg tillater eleven å jobbe på sin måte, innenfor rammene, så klarer eleven seg selv
Når eleven har lært seg ulike strategier for å lære seg noe eller finne ut av noe, så klarer eleven seg selv.
Når en elev skjønner veiledning og instruksjon, så klarer eleven seg selv (etterpå)

Oppgavene elevene jobber med nå er en rekke arbeidshefter, lesebok, Dragonbox og Brøkreser på matematikk.org
Hvor lenge denne effekten vil vare, er umulig å forutse. Det dreier seg nok om en balansegang mellom å få lov til å jobbe i heftene, variasjon og mestring.
Det kan virke som heftene gir en trygghet og forutsigbarhet som gjør at elevene mestrer.
I tillegg er de ikke så omfattende, noe som gjør at progresjonen er veldig lett å se, noe som er igjen er motiverende.

Blir spennende å se hvor lenge heftene fenger


1 kommentar: