mandag 5. mars 2012

Å øve på de rette tingene

Etterhvert som jeg lærer klassene mine å kjenne, så står det stadig klarere for meg at det ikke er den rene matematiske forståelsen det skorter på, men mangel på strategier.
Altfor ofte opplever jeg elever som kun har en strategi når de ikke skjønner med en gang - og det er å gi opp. Altså må de utstyres med flere strategier. Men, for å kunne utnytte disse ordentlig må de også evne å vurdere hvilken strategi som egner seg best for det problemet de står ovenfor.
Her kommer jeg jo til del to av problemet, nemlig at elevene ikke kommer dit engang - før strategi en allerede har slått inn og de har gitt opp.

Det virker som elevene ikke er øvet i å snakke om matematikken, er utfordret på selv å finne ut av hva de ikke skjønner, har fått tilstrekkelig med tid til å virkelig lure eller generelt jobbet med å finne ut av matten.

Spesielt tydelig er det når elevene i forrige uke tok Alle Teller 8, der det er ti oppgaver med hoderegning. Selv mine aller sterkeste elever gjør da de enkleste feil...jeg innrømmer gjerne at jeg synes det er meget utfordrende å skulle jobbe med matematikk når den ikke er skrevet ned eller konkretisert.

De neste ukene skal jeg jobbe med grunnleggende tallforståelse og teori, og dermed er det rom for å leke mer med tallene, la elevene undre seg i sitt eget tempo og ikke minst utfordre dem på formulere hva det er de ikke skjønner.
Det tar tid, men det man sitter igjen med er vel verdt innsatsen.

Nettopp i forbindelse med at jeg nå føler at det er lettere å lage mer utforskende opplegg, så har jeg lurt på om det har sammenheng med årstid/kapasitet/motivasjon eller med tema/emne.
I arbeidet med brøk og prosent har jeg og min briljante kollega Sara ikke laget de store krumspringene rent undervisningsmessig - men jeg veit ikke om det er emne/motivasjonen som er årsaken.

Dog har vi gjort spennende arbeid mht. vurdering og elevens egenvurdering - Hattie sier at det er nettopp elevenes egenvurdering som skaper læring. Basert på de siste ukene så har jeg gjort erfaringer som bekrefter dette, og det har spart meg for mye arbeid.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar