mandag 5. mars 2012

Egenvurdering

Siden nyttår har jeg gjennomført to prøver i klassene mine. Som et forsøk har jeg utarbeidet et analyseskjema til prøvene for å utfordre elevene på å gi seg selv en vurdering.
Prosessen foregikk slik:

1) Prøven gjennnomføres
2) Jeg skummer gjennom og gjør en omtrentlig opptelling av poeng. Dette tar ca. 30 minutter for 2 klasser/46 prøver. Noterer ned sumene
3) Elevene får prøven i retur timen etter de har hatt den, uten noen notater eller rettinger. Deretter får de et skjema de skal fylle ut
Skjema har følgende kolonner:

Fasit/korrekt svar - Ditt svar - Viste du utregning/hva tenkte du - slurvefeil - skjønte det nå - poeng

Elevene fylte inn sitt svar, deretter gjorde de en vurdering av sin egen produksjon/føring eller hva de hadde tenkt, de svarte på om dette var noe de mente var en slurvefeil eller noe de burde ha besvart korrekt, viste at de nå forstod det og hadde lært og til slutt poeng de fikk på oppgaven. Til og med poengkolonnner var delt i to - en snill og en slem.
De gav seg selv en poengsum som tilsvarte det de faktisk hadde levert på selve prøven og en poengsum basert på uttelling for slurvefeil, ting de egentlig kunne og hva de hadde lært i etterarbeidet.
Nederst satte de en snill og en slem karakter basert på min fordeling, og begge disse karakterene ble ført inn på ITL, etter at jeg hadde lest gjennom hele analyseskjemaet.
Tilsammen brukte jeg 1,5 til 2 timer på hele retteprosessen utenom tiden i klasserommet, på 46 prøver.
I tillegg fikk jeg mye god prosess med alle elevene og flere elever fikk muligheten til å vise mestring utenom den skriftlige prøvesituasjonen.
I mitt hode en vinn-vinn-vinn situasjon; spart tid, høyere nivå på mestringen og prosessorienterte elever.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar