tirsdag 24. juni 2014

Trenger informanter til masteroppgave.

Jeg har nettopp gjennomført min første veiledning på neste års masteroppgave og er herved på jakt etter informanter.

Jeg skal se på hvilke diskursive endringer som kan oppstå i en klasse der man gjør forsøk med utforskende undervisning og åpne oppgaver.
Med diskursive endringer tenker jeg på elevenes evne til å kommunisere i matematikk, strategier for problemløsning og den generelle ineraksjonen i klasserommet mellom elever og lærer.

Jeg ser for meg følgende:
Tidlig høst: jeg kommer med et opplegg som tar 2 timer. Jeg er tilstede i begge timene, observerer og filmer.
Detter gjøres i 2 klasser, en som har iPads og en uten.

Dette materialet analyseres.

Deretter er jeg i kontakt med de to aktuelle lærerne, blant annet som veileder/ressurs for andre måter å jobbe utforskende på. Ser for meg å tilby 2 opplegg som lærer kan velge å benytte seg av.

I slutten av november kommer jeg tilbake med en ny oppgave av samme type som den første og gjentar samme prosess med observasjon og dokumentasjon.

De tilsammen 8 timene med materiale fra timene utgjør datamaterialet for oppgaven min.
Jeg skal se etter utvikling i hver enkelt klasse og sammenlikne utviklingen mellom dem.

Kunne du tenke deg å hjelpe meg med dette?

Ta kontakt: simen.spurkland(a)gmail.com
Er du lærer på andre trinn enn 8., men er interessert - ta kontakt likevel.

Hilsen Simen

p.s. dette er kun en grov skisse

p.p.s det er helt uforpliktende å ta kontakt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar