torsdag 26. april 2012

Tårer i øya

Her sitter man da, klokka 01:01 natt til torsdag, og retter noen prøver.
Jeg velger selv å gjøre det så fort som mulig og det er ingen som tvinger meg til å sitte her på et slikt ugunstig tidspunkt.
Men jeg tror på verdien av å gi tilbake prøver så fort som mulig. Det gir en helt egen respons når de får prøven tilbake allerede påfølgende time.
Dessuten var jeg veldig nysgjerrig på resultatene. Det er jeg vel egentlig alltid, men nå hadde jeg trua på at noen hadde prestert bedre enn på lenge.
Først litt om prøven, som var en ny variant for meg og min kollega.
Jeg synes det er vanskelig å lage prøver, både med tanke på å treffe nivå, mengde og lay-out. Det er alltid noe som kunne vært gjort annerledes eller bedre eller finere eller mer gjennomtenkt eller det ene eller det andre...
Resultatet ble en 3-delt prøve:
Del 1 var en avkrysningsprøve med spørsmål hentet fra en nettressurs tilknyttet læreverket vi bruker, tilsammen 9 oppgaver som gav 11 poeng

Del 2 var med skriving/vis utregning og forståelse. Her var det 12 oppgaver som tilsammen gav 21 poeng

Del 3 var 4 oppgaver hentet fra ALP-heftet. Dette heftet består av 18 nivåer, 4 oppgaver med 3 deloppgaver på hvert nivå. Kort fortalt er oppgavene formulert som problemløsning. Disse ble lest opp for elevene og de skulle kun skrive ned svaret.

To ting skjedde:
Ikke en eneste elev uttrykte noe som helst i retning av at det var uklart, for omfattende eller uoverkommelig - INGEN! Det har ikke skjedd før.
Uavhengig av prøvens utforming, så er dette noe jeg er meget fornøyd med. Jeg har jobbet meget hardt med å bearbeide ryggmagsrefleksen som sitter i ungene om at ting er vanskelig eller uoverkommelig - og ikke minst deres trang til å gi opp.
Spesielt i min ene klasse var innsatsen til å få tårer i øya av. Alle jobbet hele prøvetiden og overkom trangen til å gi opp.
Det aller deiligste er at resultatene er deretter. Alle har prestert opp mot det potensialet jeg har sett i timer og andre vurderingssituasjoner.
På fredag kan jeg ikke bare si at jeg er fornøyd med innsatsen, men jeg kan uttrykke det gjennom å gi forbedrede karakterer til alle de elevene som har slitt med å prestere opp mot sitt nivå.
Det gleder jeg meg til!
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar