mandag 11. mai 2015

Derfor velger jeg å ikke bli lærerspesialist

Min kommune, Bærum kommune, er med i piloteringen av lærerspesialister.
Derfor har det kommet en utlysning for å få lærere til å melde seg til rollen.
Fra sentralt hold er det bestemt at man kan prøve ut to ordninger:
- behold vanlig full leseplikt, men få et tillegg på 48.000.- kroner
- noe nedsatt leseplikt, ikke spesifisert, og 24.000.- kroner

Som lærerspesialist skal man holde seg oppdatert, være en pådriver for prosjekter i matematikk, hjelpe kolleger med å utvikle sin praksis, kunne gå inn som veiledende observatør i kollegers undervisning og ellers alt annet som bidrar til å utvikle kvaliteten på undervisning i matematikk ved egen skole.

På samme måte som kriteriebasert individuell avlønning ikke fungerte fordi det beskrev og belønnet lærere for å gjøre den jobben de i utgangspunktet burde gjøre allerede, så går denne piloteringa i samme felle; for 48.000 skal jeg gå inn i en _meget_ viktig rolle som veileder for mine kolleger. Det er ikke en jobb jeg ønsker å ta lett på og den skal ta tid. Det er da ikke summen man indikerer som er problemet, men at at man tror jeg skal ha tid til dette i tillegg til min vanlige fulle stilling. Det er rett og slett en subtil pekefinger om at "det er vel bare å jobbe litt mer eller mer effektivt...?", som om 48.000.- kroner gjør at jeg tryller frem flere timer eller får gjort mer på kortere tid.

Skal spesialistrollen få troverdighet, så må den organiseres med noe som inngir tillit og respekt.
Jeg hadde for eksempel vurdert å melde meg som kandidat hvis det var snakk om 2 timer redusert leseplikt uten lønnstillegg. 2 lærertimer tilsvarer for en skole rundt 70.000.- kroner i utgifter.
Da kunne jeg hatt en praktisk reell mulighet til å gå inn i andres undervisning for å være en observerende veileder, eller styrke klasser som gjennomførte prosjekter eller jobbet med innføring av ukjent materiell og metode.
Hadde man i tillegg anerkjent innsatsen og kompetansen med lønn, så hadde det framstått som at man trodde dette var en rolle med en reell ressurs og kompetanse.

2 kommentarer:

  1. Gjøre mer jobb uten å få mer stilling? Neitakk. Ting tar tid. Gjøre ting bra tar enda mer tid. Tilgjengelighet (for kolleger) enda enda mer. Helt enig med deg her, Simen, dette anerkjenner ikke arbeidstiden til læreren. Ønsker man å få noen lærere til å innta en ny rolle med nye oppgaver, må man ta bort noe fra de eksisterende oppgavene. Enkel matematikk dette.

    SvarSlett
  2. Helt enig. Blir aldri lærerspesialist i norsk med denne typen 'incentiv'.

    SvarSlett