tirsdag 11. februar 2014

Muntlig eksamen

Denne uka gjennomfører vi prøvemuntlig på trinnet.
Det er alltid lærerikt, og ikke minst en god gjennomkjøring av tema og oppgaver.
Som vanlig er det diskusjoner rundt tolkning av forskriftene, og her kommer en tanke jeg funderer på:

I min hverdag er digitale hjelpemidler meget aktuelt og langt fremme på grunn av 1:1 iPad på hele trinnet. Den ene klassen er i tillegg med i et FoU, noe som gjør at vi har jobbet veldig mye med digitalisering av klasserommet. Det dreier seg om de vanlige i form av Excel, Geogebra og kalkulator til mer uvanlige som Dragonbox og Codea.
Min fundering går da på definisjonen av hjelpemidler under selve eksamen.

Min ide er ganske enkelt at jeg gjør tilgjengelig for eleven iPad eller PC som hjelpemiddel under selve eksamen.

På udir sine sider står det:
"Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen.
Notatene inkluderer relevante hjelpemidler eller verktøy for å holde presentasjonen. Det er skoleeier (kommunen, fylkeskommunen eller skolen) som bestemmer hvilke typer notater elevene kan ta med på eksamen. Ulike hjelpemidler kan være relevante i ulike fag.
Eksempler på notater kan være digitale presentasjonsverktøy og andre digitale verktøy som regneark, graftegner og CAS. Listen er ikke uttømmende.
Dersom eksamen krever bruk av hjelpemidler utover notater til presentasjonen, må skoleeier sørge for at eleven får tilgang til disse. Det kan for eksempel være snakk om kalkulator eller utstyr eleven trenger for å vise forsøk i naturfag."
Åpner ikke dette for hjelpemidler av typer Dragonbox, Excel og Geogebra?
Tenk på følgende oppgaver:
- eleven kan vise kompetanse i Excel (Numbers) i en oppgave som omhandler budsjett
- eleven kan bruke Geogebra til å konstruere, vise funksjoner eller generell geometri
- eleven kan vise kompetanse i algebra og likingsløsning ved hjelp av Dragonbox
- eleven kan som muntlig eksamen planlegge en reise - foran sensor. Finne og sammenlikne priser på fly/hotell, vei/fart/tid under reisen, valutaberegninger, formelkunnskap ved f.x. omregning celsius/farenheit


Kjør debatt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar