torsdag 29. august 2013

Første dag som student

Jeg møtte opp til avtalt tid, med moderate sommerfugler i magen. Ikke helt like spent som for drøyt 30 år siden, men helt klart med forventning.
Rommet vi skulle møte i, viste seg å være vanskelig å finne. Gjennom rene labyrinten der vi på et sted kom over det som sikkert er 2. års masterstudenter med sterke territoriale drifter. De satt på stille lesesal må vite, da kan man ikke spørre om veien. Mye den samme følelsen som da jeg var "syl" i militæret.
Et underlig fenomen at man skal latterligggjøres fordi man ikke forstår et system man møter for første gang...

Folka som var tilstede i det rommet jeg til slut fant, virket hyggelige. Her var det snakk om mennesker som hadde gjort et bevisst valg og ville være der. Men så unge de var!
En kjapp overfladisk analyse av forsamlingen indikerer at det er ca. 5 av 35 som kommer til studiet med yrkeserfaring som lærere.

Observasjonen ser ut til å prege foreleser også, da vinklingen er preget av en særs teoretisk tilnærming til det som i stor grad er selvfølgeligheter. Jeg tok meg i å lure på om jeg skjønte hva det ble snakket om, fordi det framstod som for selvfølgelig.
Eksemplene fra virkeligheten som skulle relatere eller gjøre teorien forståelig, var mer som uvaner jeg la fra meg for 10 år siden eller situasjoner man som lærer takler mange ganger om dagen.
Jeg tok det heller til inntekt for god praksis enn som noe annet.
Dessuten er det spennende med en teoretisert presentasjon av virkeligheten.

Så ble premissene for oppgaven presentert, på en klar og fin måte og med tydelige anbefalinger både om metode og tema.
Tror jeg som aktivt praktiserende lærer har en klar fordel når jeg skal skrive en artikkel som skal ha relevans for skolerettedede utdanningsvitenskaplige diskusjoner.
Ser egentlig for meg at det er fullt mulig for meg å skrive en artikkel der jeg rett og slett tar utgangspunkt i egen praksis og sammenlikner den med en annen måte å gjøre ting på. Studiet gir meg rett og slett en mulighet til å aktivt reflektere over hvordan jeg utfører jobben min.

I pausen fikk jeg pratet med en til som skulle ha matte som fordypning og som var praktiserende lærer. Et hyggelig førstemøte, og det er jo alltid bra.
Fikk også snakket med noen av de som enda ikke var ferdige, og fikk lov til å være gammel og vis. Det er jo ikke for mange groupies i læreryrket, så da må lærerstudenter som tar sitt 4. og 5. år på masternivå være det nærmeste man kommer.
Det skal uansett bli spennende å få diskutere skole med dem, og ikke minst hva de har blitt utsatt for gjennom utdanningen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar