torsdag 20. august 2015

Så enkelt, men dog så vanskelig

Det sies, skrives, twitres og uttrykkes mye klokt om matematikk og matematikkundervisning, om elevers kanskje unødvendige anstrengte forhold til faget og viktigheten av at hver elev skal få lov til å bli det den drømmer om og gjøres i stand til å mestre sitt liv.

I VG kan vi lese (http://www.vg.no/…/…/den-vanskelige-matematikken/a/23508254/) og satsing på realfagskommuner. Innlegget er undertegnet av kunnskapsminister Isaksen, leder i KS, leder i LO, leder i NHO med flere. Rett og slett alle de øverste som kan og bør bry seg om hvordan det går med Norge og kunnskapen vi produserer. Den eneste som mangler er Harald Rex, og han er sikkert enig han også. Det er feiende flott at det engasjeres og det lille som blir sagt om konkrete tiltak, at fagfolk (lærere) skal søke sammen i fellesskap for å finne ut hva som er lurt og hva man skal gjøre. På papiret er dette bra, for det er å gi fagfolk ansvaret for at undervisningen er så god den kan bli - noe som er vårt ansvar. Men å endre en kultur krever at flere ledd enn et beveger seg - ikke ulikt en kø. Hvis bare du kjører framover, så beveger ikke køen seg nevneverdig. Faktisk må alle i hver eneste bil bli enige om å kjøre samtidig, og helst i samme fart, for at de skal skje noe drastisk. Det samme gjelder på en måte for skolen: Isaksen må bestemme seg for å bare ta avgjørelser som er basert på tillit til lærerprofesjonen, styrelder Helgesen må bestemme seg for å bare ta avgjørelser som gjør at læreren får mulighet til å gjøre en bedre jobb og kanskje andre rekrutterende tiltak, alle elever må bestemme seg for å ville lære, alle foreldre bestemme seg for å snakke positivt om skolen og for eksempel faget matematikk og alle lærere må innse at de alltid kan blir bedre og at problemet kanskje krever en for noen drastisk revidering av hvordan de underviser. Hva hvert enkelt ledd gjør kan selvsagt variere og revideres, men hvert ledd må faktisk innse sin rolle, sin verdi og i noen tilfeller sin begrensning.


Men uansett endringer og vilje til endringer, så koker virkeligheten ned til det som skjer i klasserommet der elever og lærere møtes. Hvis læreren ikke vil endre seg, tror på endringen eller evner å gjennomføre endringen - så skjer det ingen endring. Slik sett er de faglige fellesskapene foreslått lenger opp en god ide. Men det er så lett for en lærer å føle seg truet. Det er i stor grad et fokus på at lærere må bli bedre og blir man fortalt mange nok ganger at man er problemet så blir man til slutt enig. Da hjelper det ikke at de som sier at lærere må bli bedre hver gang legger til et:"men det finnes mange dyktige allerede, det er ikke de vi er ute etter". Betinget ros kalles slikt; du er flink til å skrive, men har stygge punktum. Kun det negative oppfattes, og for hver negative uttalelse kreves fem positive for at effekten av den negative skal utlignes. 


Det er åpenbart at vi som profesjon har utfordringer for å framstå som profesjonelle. De fleste vil si at de vet hva som kreves for å være en god lærer og vi lærere er ikke gode nok til å konkretisere at folk ofte tar feil - dere vet faktisk ikke hva som kreves. Dere vet mye, basert på deres erfaringer som elever selv og etterhvert som foreldre, men det er ikke hele bildet.
Jeg mener mye om leger, og vet en del basert på mine besøk på sykehus og legekontor - men å påstå at jeg ser hele bildet og behersker den domenespesifikke og profesjonelle kunnskapen en lege innehar, vil jeg aldri påstå. 
Poenget er at så lenge folk kun snakker om respekten lærere fortjener, men ikke agerer den, så eksisterer den ikke. Og så lenge respekten ikke ageres, så vil den heller ikke oppleves av tilstrekkelig mange lærere. Konsekvensen er at mange lærere går i forsvar hver gang en som ikke har troverdighet i yrkesgruppen uttaler seg. Når vi går i forsvar, så tolkes alt i verste mening eller vi lytter ikke overhodet. 

Så hva skal man gjøre?
Vel: ager tilliten du vil at læreren skal ha. Spør om hjelp, be om forklaring eller utdyping om det er noe du lurer på. Hvis svaret du får ikke stemmer med ditt syn på hvordan skole skal drives, stopp et øyeblikk og vurder hvordan du ville reagert om det var en mer anerkjent og etablert profesjonsutøver du snakket med. 

Endringen vi alle ønsker skjer ikke på en dag, heller ikke på en stortingsperiode eller kommunevalgsperiode. Det tar lengre tid.
Finnene brukte årevis og flere utvalg på å endre sin kultur. Fagmiljøene fikk ro og rom - og finnene fant sin vei.
Jeg føler ikke vi får nok ro og rom, og jeg føler ikke vi er gode nok til å tolke den roen og det rommet vi faktisk får som tilbud - men som straff.
Så lærer; ta din del av ansvaret.
Alle andre: hjelp oss

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar