torsdag 18. juni 2015

Leksesvar til Doremus Schafer og Torgeir Knag Fylkesnes

Det er interessant og fint når en deltaker som fungerer som en premissleverandør i samfunnsdebatten tar opp tema som jeg kan og mener mye om, i dette tilfellet Doremus Schafer og SV sitt forslag om leksefri heldagsskole. Jeg tar meg derfor tid til å skrive et svar på svaret h*n skriver til SV sin Torgeir Knag Fylkesnes.

Prinsipp 1) Ingen elev skal trenge å grue seg til undervisningen: et krav om lekser som må gjøres før en bestemt undervisningstime, øker faren for at enkelte elever ankommer timen med en berettighet frykt/angst/negativ forventning til lærerens reaksjon på det manglende arbeidet. Dette på tross av at grunnen for at arbeidet ikke er gjort kan være både god, plausibel og støttet av foreldrene. Selv når jeg har betrygget mine elever på at det ikke gjør noe med det manglende arbeidet, så blir følelsen hengende ved.

Prinsipp 2) Jeg vil bestemme startstedet for undervisningen og nivået: når man gir lekser i en klasse, så vil det alltid være like mange nivå av gjennomført som det finnes elever. Fra eleven som ikke visste at det var lekser til eleven som har utført leksa perfekt. Å da la leksa definere utgangspunktet for hvor undervisningen starter, kan dermed bidra til å øke de allerede eksisterende forskjellene mellom klassens medlemmer og de sosio-økonomiske faktorene slippes inn i et fellesskap der man ønsker å dempe dem.

Prinsipp 3) En lekse bør ikke avhenge av foreldre sin kapasitet til å hjelpe barnet, enten det er hensyn til tidspress eller faglig kompetanse. Da må ideelt sett leksene defineres og tilpasses slik at hver elev får sin helt personlige lekse som man er så sikker som mulig på at de er i stand til å gjøre uten hjelp på egenhånd. Det er uforholdsmessig tidkrevende sett i lys av at det er i  tiden med meg som profesjonell lærer at læringen skjer. Da er det bedre tidsbruk å planlegge undervisningen og tiden jeg har sammen med elevene på en god måte.

Prinsipp 4) De er barn - la dem få legge fra seg "jobben" når de går hjem


Mulig tilnærming 1) Legg til rette for arbeid som støtter opp om undervisningen som blir gitt eller skal gis. Vis til oppgaver i boka eller på en av de digitale ressurs som det er opp til eleven selv eller eleven i samarbeid med sine foreldre om de utfører. Jeg legger ut oppgaver digitalt og følger opp de elevene som ønsker at jeg skal se på arbeidet. Jeg oppfordrer elever til å se på oppgavene, men det er ingen tvang.

Mulig tilnærming 2) Jeg gir ingen lekser som definerer hvor undervisningen starter. Timene går uavhengig av oppgaver som kan gjøres hjemme, men gjerne avhengig av hverandre.

Tilnærming 3) Oppgaver som kan gjøres hjemme følges opp på en måte som ikke er avhengig av at eleven har gjort dem. For eksempel kan videoinstruksjon være en løsning som fungerer i et slikt oppsett. Elever som har gjort leksene kommer forberedt og kan gå løs på oppgaver. Elever som har forberedt seg med ikke forstår vet mer om hva de ikke har skjønt, mens elever som ikke har sett instruksjonene begynner med å gjøre det i timen.

Tilnærming 4) De er barn, voksenlivet kommer tidsnok. La oss respektere det og ikke tvinge frem en reproduksjon av et system mange av oss faktisk var glade for å slippe ut av.

Viktig! --> kommunikasjonen hjem, slik at foreldre får en følelse med hva deres barn mestrer og ikke og hva denne trenger å jobbe med for å bli bedre, er essensielt - uavhengig av lekser.
Dette løses eksempelvis slik:
- dagens digitale databaser med oppgaver gir eleven umiddelbar tilbakemelding på det de gjør. Med andre ord ser man selv om det mestres eller ikke
- elevens prestasjoner beskrives i de ulike vurderingsuttrykkene. Ved å lære opp elevene til å aktivt bidra i den prosessen, altså at de vurderer eget arbeid, øker sjansene for at de klarer å kommunisere hjem hva de får og ikke.
- Mindre fokus og bruk av tid på lekser, frigjør tid og kapasitet hos lærer til å kunne si mer om de ulike prosessene klassen og hver enkelt elev til enhver tid går gjennom. Dette gir økt elevkunnskap og danner et bedre grunnlag for vurdering av eleven.



Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar